Prirodzenosť

mihalniceKaždá klientka má individuálne potreby a priania. Z tohto dôvodu používame riasy rôznych dĺžok. Ako jedna z mála firiem využívame aj špeciálne vytvarované riasy na zahustenie. Ide o horúcu novinku v oblasti vizážistiky. Ich hlavná výhoda spočíva v značne rýchlejšej aplikácii. Vynikajúce sú na samostatné použitie, ako aj na doplnenie prípadných medzier vo vašich vlastných riasach.